Kontakt

Adresa:
Obecný úrad Lomnička
Lomnička 66
065 03  Podolínec

Telefón:
0911 251 144 – starostka
0948 164 202 – pracovníci OcÚ

E-mail:
obec@obeclomnicka.sk

Adresa:
Obecný úrad Lomnička
Lomnička 66
065 03  Podolínec

Telefón:
0911 251 144 – starostka
0948 164 202 – pracovníci OcÚ

E-mail:
obec@lomnicka.sk