Obyvateľstvo

obyvatelstvo

Obec Lomnička má v súčasnosti 2678 obyvateľov, z toho je 99% etnických Rómov. Naša obec teda predstavuje čisto rómsku obec. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 sa skoro všetci občania Obce Lomnička hlásili k slovenskej národnosti. Starostka obce je Rómka, aj celé 9 – členné obecné zastupiteľstvo tvoria zástupcovia rómskeho etnika.

Podľa evidencie obyvateľstva Obce Lomnička sa v roku 2014 narodilo v našej obci 85 detí. V priebehu roka 2014 bolo evidovaných 8 úmrtí našich občanov, z toho 1 dieťa. V roku 2015 evidujeme 1359 občanov mužského pohlavia a 1319 občianok ženského pohlavia z celkového počtu 2678 občanov ( stav k 01.06.2015) . Priemerný vek obce je približne 19 rokov.