Sociálna, kultúrna a zdravotná infraštruktúra

foto2

V obci Lomnička sa nachádzajú 4 predajne potravín a 1 večierka. Pohostinstvá a iné služby sa v obci nenachádzajú. Najbližšie sa dané služby nachádzajú v Podolínci. 

Zdravotné stredisko a pošta sa v obci nenachádzajú. Na prízemí obecného úradu boli v roku 2013 zrekonštruované priestory na detašovanú ambulantnú starostlivosť praktických lekárov pre deti a dospelých. Momentálne tieto priestory využíva iba praktický lekár pre dospelých MUDr. Ján Hencel. 

Kultúrny dom v Lomničke sa využíva na záujmovú činnosť obyvateľov obce, a to na: Veľkonočné a Vianočné sviatky (kultúrne podujatia žiakov miestnych škôl, koledy, výstavy, Deň matiek). 

V našej obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol zasvätený Sv. Kataríne Alexandrijskej. Kostol je ranogotický z rokov okolo 1300. Do roku 1972 sa v ňom nachádzali aj vzácne drevené gotické plastiky : sv. Katarína, sv. Dorota, sv. Barbora, sv. Margita zo začiatku 15.storočia. Dva gotické reliéfy – klaňanie troch kráľov a obriezka Pána tiež zo začiatku 15.storočia, boli zrenovované reštaurátorkou Máriou Spoločníkovou a od roku 1956 sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii. V interiéri kostola sa do roku 1972 nachádzala jedna z najkrajších a najstarších národných kultúrnych pamiatok Slovenska – gotická drevená plastika z obdobia okolo r. 1400 až r.1410 Lomnická Madona. V súčasnosti je v kostole len jej kopia. Originál sa nachádza  v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Taktiež sa tu nachádza drevený kríž z dielne Majstra Pavla z Levoče.

foto1

Od 14. mája 2007 začala pôsobiť v obci misijná práca prostredníctvom Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi. Ide o kultúrno-duchovnú činnosť s dopadom na najchudobnejších občanov obce, vrátane sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a dobrovoľníckej práce s miestnou komunitou.