Životné prostredie

foto4

V obci nemá sídlo žiadna priemyselná prevádzka, ktorej činnosť by mala podstatný vplyv ba kvalitu životného prostredia v obci a jej okolí. Znečisťovanie okolia vzniká zadymovaním obytnej zóny, ktoré je spôsobené spaľovaním dreva a odpadu. 

Lomnička leží v severozápadnej časti Levočských vrchov v doline Lomnického potoka. Nadmorská výška v strede obce je 617 m n. m. a v chotári 590 – 880 m n. m. Vrchovinný až hornatinný povrch chotára tvoria pieskovcové súvrstvia flyšu. Je tu minerálny prameň. Značná časť chotára je odlesnená, smrekové lesy sú len na východe. Väčšinou má hnedé lesné pôdy.