Oznam o zmene emailovej adresy

Oznam o zmene emailovej adresy

Oznamujeme Vám, že od 01.01.2018 hlavnou emailovou adresou Obce Lomnička je obec@obeclomnicka.sk . Predchádzajúca emailová adresa oulomnicka@mail.t-com.sk je nefunkčná.