Samospráva

Starostka Obce Lomnička: Mária Oračková

Tel. kontakt: 0908 310 654

E-mailová adresa: starosta@obeclomnicka.sk


Obecný úrad Lomnička

 • Číslo: 66
 • PSČ: 065 03
 • Pošta: Podolínec
 • Kód obce: 526860
 • IČO: 00330027
 • DIČ: 2020698669
 • Počet obyvateľov:  2 156
 • Katastrálne územie:  957 ha
 • Prvá písomná zmienka:  v roku 1294
 • Počet obyvateľov: k 24.06.2015 – 2 678 obyvateľov

Poslanci Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022

 1. Marián Oračko,  Lomnička č. 72
 2. Ondrej Červeňák, Lomnička 43
 3. Miroslav Oračko, Lomnička 53
 4. Pavol Oračko, Lomnička 136
 5. Ivan Mirga, Lomnička 4
 6. Gustáv Mirga, Lomnička 25
 7. Ladislav Mirga, Lomnička 85
 8. Ladislav Oračko, Lomnička 10
 9. František Oračko, Lomnička 15

Zamestnanci OcÚ Lomnička

Tel. kontakt: 0948 164 202

E-mailová adresa:  obec@obeclomnicka.sk

 1. Mgr. Viera Kyslanová – Referát matričných úkonov, civilnej obrany, mzdy a personálna agenda, evidencia obyvateľstva
 2. Helena Grivalská – Referát daní a poplatkov, pokladňa,
 3. Mgr. Andrej Babjarčík  – Referát osobitného príjemcu, administratíva a korešpodencia, D-COM
 4. Mgr. Yveta Stehlíková –   Referát všeobecnej vnútornej správy
 5. Katarína Majlender – Referát účtovníctva
 • Kontrolór Obce Lomnička:  Štefan Majlender

TSP obce Lomnička

E-mailová adresa: tsp.lomnicka@gmail.com

Terénni sociálni pracovníci

 1. Mgr. Janka Mačoková
 2. Bc. Terézia Dziaková

Terénni pracovníci:

 1. Stanislav Oračko
 2. Erika Oračková
 3. Nikola Mirgová

Cirkevné inštitúcie v obci

 • Kongregácia školských sestier sv. Františka z Assisi so sídlom Lomnička č. 19
 • Pastoračné centrum – Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička č. 31

 • Tel. kontakt: 052/43 94458

 

Školy v obci

ZŠ s MŠ Lomnička č. 29, 065 03 Podolínec

 • Tel. kontakt: 052/43 91424
 • Riaditeľ školy: PhDr. Miroslav Zelina

Detašované pracovisko SOŠ, Jarmočná 108, pracovisko Lomnička

 • Tel. kontakt: 052/43 19202
 • Zástupca riaditeľa: Mgr. Kseňáková (tel. kontakt: 0910 979 139)
Trojročné odbory
 • Odbor poľnohospodár – služby
 • Odbor murár
 • Dvojročné odbory:
 • Stavebná výroba
 • Lesná výroba
 • Praktická žena