Cirkevné inštitúcie obce

Kongregácia školských sestier sv. Františka z Assisi so sídlom Lomnička č. 19

Pastoračné centrum – Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička č. 31