Obecný úrad

Obecný úrad Lomnička

  • Číslo: 66
  • PSČ: 065 03
  • Pošta: Podolínec
  • Kód obce: 526860
  • IČO: 00330027
  • DIČ: 2020698669
  • Počet obyvateľov:  2 156
  • Katastrálne územie:  957 ha
  • Prvá písomná zmienka:  v roku 1294
  • Počet obyvateľov: k 31.12.2017 – 2 938 obyvateľov