Prehľad o zdravotníckych zariadeniach v obci

  • Miesto výkonu: OcÚ Lomnička – prízemie
  • Ambulancia pre dospelých: Praktický lekár MUDr. Ján Hencel.
  • Ordinačné hodiny: pondelok až piatok od 6:30 hod. do 7:15 hod.
  • Kontakt: 0948 411 321