Prehľad o zdravotníckych zariadeniach v obci

  • Miesto výkonu: Zdravotné stredisko Podolínec
  • Ambulancia pre dospelých: Praktický lekár MUDr. Ján Hencel
  • Kontakt: 0948 411 321
  • Ambulancia pre deti a dorast: Praktický lekár MUDr. Peter Ondo-Eštok
  • Kontakt: 0903 691188