Školy v obci

ZŠ s MŠ Lomnička č. 29, 065 03 Podolínec

 • Tel. kontakt: 052/43 91424
 • Riaditeľka ZS s MŠ Lomnička: PhDr. Miroslav Zelina 
 • Webová stránka: www.zslomnicka.edupage.org

Detašované pracovisko SOŠ, Jarmočná 108, pracovisko Lomnička

 • Tel. kontakt: 052/43 19202
 • Zástupca riaditeľa: Mgr. Kseňáková (tel. kontakt: 0910 979 139)
 • Webová stránka: www.sosjsl.sk
Trojročné odbory
 • Odbor poľnohospodár – služby
 • Odbor murár
 • Dvojročné odbory:
 • Stavebná výroba
 • Lesná výroba
 • Praktická žena