Úradná tabuľa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Lomnička 

Stiahnuť dokument v .pdf

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020

Stiahnuť dokument v .pdf

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v Obci Lomnička pre komunálne voľby dňa 10. novembra 2018

Stiahnuť dokument v .pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN č. 47/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Stiahnuť dokument v .pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Stiahnuť dokument v slovenskom jazyku.pdf

Stiahnuť dokument v rómskom jazyku.pdf

Verejná vyhláška o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Dobrovoľná vojenská príprava

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na šesť pracovných miest pracovníka Obecnej poriadkovej služby

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o miestnych poplatkoch za prenájom priestorov

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o elektronickej komunikácii obce

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o miestnych poplatkoch za prenájom priestorov

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o elektronickej komunikácii obce

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o odpadoch rok 2017

Stiahnuť dokument v .pdf

Informácie o recyklačných symboloch 

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o odpadoch rok 2017

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka  v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Voľné pracovné pozície v ZŠ s MŠ Lomnička 29

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy

Stiahnuť dokument v . pdf

Vyhlásenie výberového konania na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka  v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v . pdf

Poverenie k vedeniu Základnej školy s materskou školou Lomnička 29

Stiahnuť dokument v . pdf

Odvolanie z funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Lomnička 29

Stiahnuť dokument v . pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Stiahnuť dokument v . pdf

Bezpečné Vianoce a Silvester

Stiahnuť dokument v . pdf

Výzva pre obyvateľov Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v . pdf

Oznámenie o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020”

Stiahnuť dokument v .pdf

Rozhodnutie o vyhlásení mimoriadnej situácie

Stiahnuť dokument v .pdf

[/spb_text_block] [/spb_row]Výberové konanie – terénna sociálna práca v Obci Lomnička