Úradná tabuľa

Obec Lomnička vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu referent stavebného úradu 

Stiahnuť dokument v.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Lomnička 

Zverejnené dňa: 08.03.2019                                          Zvesené dňa: 22.03.2019

Stiahnuť dokument v .pdf

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 

Stiahnuť dokument v .pdf

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

Stiahnuť dokument v .pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 

Stiahnuť dokument v slovenskom jazyku.pdf

Stiahnuť dokument v rómskom jazyku.pdf

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK a na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby Prezidenta SR

Stiahnuť dokument v.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  pre voľby Prezidenta Slovenskej republiky 

Stiahnuť dokument v slovenskom jazyku.pdf

Stiahnuť dokument v rómskom jazyku.pdf

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Stiahnuť dokument v .pdf

Oznámenie o určení osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb, o utvorení okrskov pre voľbu Prezidenta SR a menovanie zapisovateľa

Stiahnuť dokument v .pdf

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Lomnička 

Stiahnuť dokument v .pdf

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020

Stiahnuť dokument v .pdf

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti v Obci Lomnička pre komunálne voľby dňa 10. novembra 2018

Stiahnuť dokument v .pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN č. 47/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Stiahnuť dokument v .pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Stiahnuť dokument v slovenskom jazyku.pdf

Stiahnuť dokument v rómskom jazyku.pdf

Verejná vyhláška o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Dobrovoľná vojenská príprava

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na šesť pracovných miest pracovníka Obecnej poriadkovej služby

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o miestnych poplatkoch za prenájom priestorov

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o elektronickej komunikácii obce

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o miestnych poplatkoch za prenájom priestorov

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o elektronickej komunikácii obce

Stiahnuť dokument v .pdf

VZN o odpadoch rok 2017

Stiahnuť dokument v .pdf

Informácie o recyklačných symboloch 

Stiahnuť dokument v .pdf

Návrh VZN o odpadoch rok 2017

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka  v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v .pdf

Voľné pracovné pozície v ZŠ s MŠ Lomnička 29

Stiahnuť dokument v .pdf

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy

Stiahnuť dokument v . pdf

Vyhlásenie výberového konania na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka  v Obci Lomnička

Stiahnuť dokument v . pdf

Poverenie k vedeniu Základnej školy s materskou školou Lomnička 29

Stiahnuť dokument v . pdf

Odvolanie z funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Lomnička 29

Stiahnuť dokument v . pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Stiahnuť dokument v . pdf

Bezpečné Vianoce a Silvester

Stiahnuť dokument v . pdf

Výzva pre obyvateľov Obce Lomnička

Stiahnuť dokument v . pdf

Oznámenie o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020”

Stiahnuť dokument v .pdf

Rozhodnutie o vyhlásení mimoriadnej situácie

Stiahnuť dokument v .pdf

[/spb_text_block] [/spb_row]Výberové konanie – terénna sociálna práca v Obci Lomnička