Zamestnanci OcÚ Lomnička

Tel. kontakt : 0948 164 202                            

E-mailová adresa obce: obec@obeclomnicka.sk

  1. Mgr. Viera Kyslanová – Referát mzdový, civilnej obrany, matričných úkonov: kyslanova@obeclomnicka.sk
  2. Helena Grivalská – Referát daní a poplatkov, pokladňa, : grivalska@obeclomnicka.sk
  3. Mgr. Andrej Babjarčík  – Samostatný referent – osobitný príjemca, administratíva a korešpodencia, registratúra, D-COMbabjarcik@obeclomnicka.sk
  4. Mgr. Yveta Stehlíková  Referát všeobecnej vnútornej správy, evidencia obyvateľstva: stehlikova@obeclomnicka.sk
  5. Katarína Majlender – Referát účtovníctva: majlender@obeclomnicka.sk

Kontrolór Obce Lomnička: Štefan Majlender