Terénna sociálna práca

Terénni sociálni pracovníci:

  1. Mgr. Janka Mačoková

Terénni pracovníci: 

  1.  Erika Oračková
  2.  Lucia Oračková
  3.  Stanislav Oračko

 

E-mailová adresa: tsp.lomnicka@gmail.com

Mobilný kontakt:

0948/265 008

0948/214 426